Telegram AnalyticsTelegram Analytics

30 พฤศจิกายน 2020

Telegram ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพชุมชน

การแสดงประจำวัน

ประสิทธิภาพ 7 วัน

ประสิทธิภาพ 30 วัน

กลุ่ม

กิจกรรมที่ผิดปกติ

แฮชแท็กยอดนิยม